CreateLINK Pro

Vad är CreateLINK Pro? Det finns så många underbara böcker som skulle vara ännu bättre om du också kunde lägga till ljud i dem. Vi har hittat ett sätt att göra just det! Tillsammans med våra inspelningsbara etiketter gör verktyget CreateLINK Pro det enkelt att lägga till och spara ljud i en bok, på en affisch, eller till och med föremål som möbler, leksaker osv. Så du kan nu berika dina material med berättelser, musik, ljudeffekter, eller röster från lärare, barn, och föräldrar, och involvera alla dina elever och familjer! För att få dina favoritböcker att tala, fäst våra inspelningsbara etiketter på varje sida. Gör sedan egna ljudinspelningar i PENpals inspelningsläge (läget när den röda lampan lyser). CreateLINK Pro kommer lägga till dina ljudfiler till en av startpilarna som du fäster på bokens första sida. Du kan sedan lyssna på din inspelning i lyssningsläge (läget när den blå lampan lyser), precis som med alla böcker från Mantra Lingua, genom att nudda med PENpal vid startpilen, och sedan vid någon av etiketterna du har spelat in ljud på.
 

DOWNLOAD

Varför behöver jag CreateLINK om min PENpal redan har ett inspelningsläge? När du spelar in direkt på en etikett betyder det att vem som helst kan spela över det med sin egen inspelning. Som lärare kanske du har spenderat flera timmar på att spela in information till barn och föräldrar; en författare kanske har besökt skolan och spelat in något roligt tillsammans med klassen; en klass eller grupp kanske har spelat in en underbar saga som ni vill dela med andra klasser, eller spela upp för skolinspektören. CreateLINK kan skydda dina inspelningar genom att föra över dem till "blålampsläge", så de inte kan spelas över.

Hur många ljudfiler kan jag spela in? Hur många som helst! Du kan till och med spela in flera olika filer på samma etikett. Spela in något nytt på etiketten på sidan och öppna sedan CreateLINK, men välj denna gång en annan startpil än den du redan spelat in på. CreateLINK kommer då sätta ihop dina nya inspelningar under den nya startpilen. Fäst den nya startpilen i boken så kan du byta mellan dina olika inspelningar! Varje PENpal kommer med 4 startpilar. Sedan kan du köpa till fler startpilar, och andra etiketter, såklart.

 
Programmet kallas också ap4-maker = ett program för att skapa ap4 ljudfiler. Det är enkelt att sedan kopiera ljudfilerna och dela dem till andra PENpal.

Ta fram en text eller bild och klistra in etiketter på valfria ställen. Spela in ljud med PENpal i inspelningsläge (RecordingMode). Du kan spela över hur många gånger som helst, pröva dig fram till du är nöjd med ljudet. Med programmet kan du lägga in både egna inspelningar och musik i mp3format från andra ljudkällor.

Du kan använda etiketterna som följde med PENpal eller set A – H,  och startpilar till CreateLINK. Du kan också spela in ljudfiler till böcker, kalendrar m.m. som du skapar i YouCreate programmet.

Dubbelklicka på CreateLINKPro ikonen på skrivbordet. Om din dator är del av ett nätverk, se till att en IT administratör lägger in programmet korrekt med eventuella uppdateringar!

Börja med att spela in ditt projekt och ge det ett namn. Om du gör inspelningar på olika språk kan du lägga till det här. Lägg till ett språk och en titel, t.ex. Gronsaker svenska, Gronsaker arabiska. Lyssna på dina inspelningar tills du är nöjd. Spela också in titeln på startpilen.

Anslut PENpal till datorn med usb-kabeln. Den grå överkorsade symbolen för PENpal kommer ändras till grön.

  1. Enter your Project title. Här skriver du in namnet på ditt projekt. OBS tänk på att inte använda å, ä eller ö eller annan skrift.
  2. Select Profile. Välj vilka etiketter/publikationer du använder till din inspelning.  Ange vilken etikett – små, stora, runda eller fyrkantiga.
  3. Choose Intro File. t. ex. Flykten på svenska. Spela in titeln mot startpilen på samma sätt som du spelar in mot en etikett och låt programet skanna av den. Nudda pilen till höger för att lyssna på inspelningen av titeln.
  4. Select Start Arrow. Nu väljer du vilken startpil du använder till projektet.
  5. Open saved project. Du kan alltid öppna ett sparat projekt och rätta i det eller ta bort det i den PENpal där du gjorde inspelningen. Viktigt att tänka på om du spelar in med flera PENpal samtidigt!

Här ser du alla projekt som är sparade i din PENpal. Vi rekommenderar att du också gör en lista över dina inspelningar.

7. Create Project. Nu kan du fortsätta att skapa ditt projekt.

8. Klicka på förstoringsglaset till höger. Nu skannar programmet alla dina ljudinspelningar i PENpal. Du kan lyssna på dem genom att klicka på pilen eller ta bort dem genom att klicka på krysset. Alla inspelningar som ligger i PENpal kommer med så du kan rensa bort de som inte hör till.

9. Continue – Complete gå vidare nu så omvandlar programmet dina ljudfiler till en .ap4 fil.

10. Save Project. Här kan du spara projektet i din PENpal innan det är klart. OBS det sparade projektet kan inte flyttas till andra PENpal: filen ligger som en clp.

11. Den färdiga ap4 filen kan du kopiera till andra PENpal genom att öppna ap4 mappen i pennan och föra över direkt i mappen från mappen där du sparat den. För att använda ljudfilen behöver du samma startpil och samma etiketter.

Om du vill lägga till ytterligare språk använder du samma startpil som identifierar dessa inspelningar men döper projektet till ett nytt namn. Etiketterna fungerar för flera inspelningar.

Testa först att dina .ap4 filer fungerar som de ska: Koppla ur PENpal säkert som du kopplar ur ett USB-minne, sätt på pennan, se efter att den blå lampan lyser och nudda startpilen. Nu kan du nudda vid etiketterna och lyssna på inspelningarna. Ingen kan spela över dem.

VIDEO/IMAGE GALLERY