Integritetspolicy

Integritetspolicy

GDPR Uttalande om överensstämmelse
Snart träder en ny EU-lag i kraft som kommer att påverka hur alla organisationer samlar in, förvarar och behandlar personuppgifter. Dataskyddsförordningen (GPDR) börjar gälla från den 25 maj 2018 och kommer att medföra nya skyldigheter som ersätter personuppgiftslagen (PUL/DPA)
Mantra Lingua tar kundernas och anställdas rättigheter på största allvar. Just nu håller vi på att implementera alla nödvändiga åtgärder för att följa bestämmelserna i GDPR från maj 2018. Vi har sett på huvudområden i lagstiftningen och infört system, förfaranden, träning och policyn för att säkerställa att personuppgifter kommer att behandlas på ett säkert och skyddat sätt.
 
Mantra Lingua Ltd
INTEGRITETSPOLICY
Mantra Lingua
Global House
303 Ballards Lane                                                                                                                  
London N12 8NP                                                                                                                                   
Reg nr: 04447069
På Mantra Lingua är vi engagerade i att skydda din integritet och informationssäkerhet. Vänligen läs noga denna Integritetspolicy så att du är medveten om vilka åtgärder vi vidtar för att skydda din integritet, vilken information vi samlar in, hur vi använder den nu och hur vi kan använda den i framtiden samt vilka dina rättigheter är.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG:
All persondata som tillhandahålls eller samlas in av vår webbplats kontrolleras av Mantra Lingua Ltd.
Den personuppgiftsansvarige är: Mishti Chatterji.  Tel: +44 0208 44 55 123 x 105. Email – mishti@mantralingua.com
Vi strävar efter att behandla dina uppgifter på ett rättvist och öppet sätt och syftet med detta dokument är att ge dig tillräcklig information för att du ska kunna förstå vad vi gör med dina uppgifter. Om du är osäker på hur vi hanterar information om dig eller om du tror att vi kan förbättra vår integritetsinformation, vänligen kontakta vår personuppgiftsansvariga ovan.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN? HUR ANVÄNDER VI DEN?:                                
När du använder vår webbplats eller online publikationer på vår webbplats och/eller lämnar uppgifter till oss, kan vi samla in, härleda, kombinera, få tillgång till eller på annat sätt behandla dina personuppgifter för följande ändamål:
1) Övervakning av kundens trafikmönster och användning av webbplatsen för att hjälpa oss att utveckla webbplatsens design och layout;
2) Att meddela dig Mantra Lingua Ltd nyheter, information och erbjudanden som vi tror kan vara intressanta för dig och som skickas via e-post eller fysiska brev;
3) Att erbjuda, administrera och tillhandahålla produkter och tjänster. När du registrerar dig hos Mantra Lingua Ltd och/eller beställer eller laddar ner våra webbappar behöver vi veta ditt namn, leveransadress, e-postadress och telefonnummer. Vi kan också behöva känna till ditt kredit- eller betalkortnummer och utgångsdatum om beställningar görs online. Denna information tillåter oss att genomföra din beställning och meddela dig statusen för din order. Alla beställningar är uppfyllda med hjälp av en tredjepartsleverantör av tjänster och vi skickar därför dina uppgifter till den tjänsteleverantören så att de i sin tur kan leverera dina varor till dig. Den tredjeparts-tjänsteleverantören har åtagit sig att skydda denna information och inte skicka den vidare eller använda den till något annat syfte än att leverera dina beställda varor till dig;
4) Att ge dig en mer personlig användarupplevelse när du använder vår applikation, webbplats eller andra tjänster som vi kan tillhandahålla dig genom att analysera, segmentera och profilera vår databas och låta oss skräddarsy vår information för dig som vi tror att du kanske är mest intresserad av, inklusive produkter och tjänster;
5) Att skicka dig undersökningar för kvalitetshantering;

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV DINA PERSOUPPGIFTER:
Vi vidtar ovan nämnda åtgärder av följande skäl:
1, 2 & 4:          I strävan efter våra rättsliga intressen i egenskap av en kommersiell organisation, inklusive marknadsföring av och kampanjer för vårt varumärke, produkter och tjänster.
3:                     För att uppfylla alla avtalsförpliktelser som vi kan ha när du genomför köp hos oss.
5:                     Baserat på ditt samtycke.

VAD GÖR VI MED UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN?:
Vi kommer aldrig använda dina uppgifter på ett sätt som inte följer denna integritetspolicy. Detta inkluderar bland annat att:
Vi kommer aldrig lämna några uppgifter om dig på våra allmänna publikationer, och inte heller sälja sådana uppgifter;
Vi kommer inte att överföra personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

DITT SAMTYCKE:
Genom att använda vår webbplats ger du ditt samtycke till användning av all information som lämnats av dig, samlats in från dig eller härleds från dina personuppgifter insamlade av Mantra Lingua Ltd för de ändamål som beskrivs i detta integritetsmeddelande. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke för alla behandlingsåtgärder som baseras på ditt samtycke genom att skicka e-postmeddelande till sales@mantralingua.com

BARN UNDER 13 ÅR:
Om du är under 13 år kan du registrera dig på webbplatsen för att erhålla nyhetsbrev och annan information under förutsättning att det sker med uttryckligt godkännande av förälder eller vårdnadshavare.

KVARHÅLLANDE:
Vi samlar in personuppgifter för särskilda ändamål och på särskilda rättsliga grunder och strävar efter att enbart samla in sådana personuppgifter som krävs för dessa ändamål. När ändamålet fullföljts och personuppgifterna inte längre behövs, anonymiserar vi dina uppgifter genom att avlägsna all identifierbar information eller raderar dem.

DINA RÄTTIGHETER:
Du har rätt att med rimliga intervaller få tillgång till dina personuppgifter som vi har samlat in. Vänligen vänd dig med din begäran till dpo@mantralingua.com
När du begär tillgång till dina personuppgifter, vänligen uppge så mycket information som möjligt om de uppgifter som du vill få tillgång till och inkludera i temaraden att det gäller begäran om åtkomst. För att uppfylla din begäran om tillträde kan vi be dig att ge oss bevis på din identitet plus ytterligare information. Vi förbehåller oss också rätten att ta betalt för kostnaden för att lämna informationen om begäran anses vara överdriven.
Om du önskar kan du begära att vi korrigerar, raderar eller blockerar behandlingen av dina personuppgifter, om personuppgifterna inte längre är korrekta, aktuella, eller när vidare behandling av dina personuppgifter skulle strida mot gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter.
Du har rätt att erhålla personuppgifter som du har lämnat till oss för att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig där bearbetningen är baserad på samtycke och utförs med automatiska medel med ansökan om dataöverföringsförfrågan. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter där grunden för behandlingen är våra rättsliga intressen, inklusive men inte begränsat till direktmarknadsföring och profilering.
Du har rätt till information om hur vi behandlar dina uppgifter och vi har skyldighet att behandla enbart ett minimum av uppgifter för specifika, explicita och legitima skäl på ett rättvist, lagligt och öppet sätt. Detta integritetsmeddelande uppfyller våra skyldigheter att ge dig information, men du bör kontakta oss direkt om du har några frågor eller problem.
Du har rätt att lämna in ett klagomål om alla aspekter av hur vi hanterar dina uppgifter till Storbritanniens Informationskommissionär som kan kontaktas här: https://ico.org.uk/concerns/

NÅGRA FRÅGOR OM DIN INTEGRITET?:
Vi pratar gärna om integritet och dataskydd med dig. Kontakta vår personuppgiftsansvarige på dpo@mantralingua.com

SÄKERHET:
Vi strävar efter att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter, inklusive användning av krypteringsteknik, men vi kan inte garantera säkerheten för de uppgifter som du avslöjar online. Du godkänner medföljande säkerhetskonsekvenser av att skicka information över internet och kommer inte att hålla oss ansvariga för eventuella brott mot säkerheten om vi inte har varit försumliga.

GÄLLANDE DATASKYDDSFÖRORDNING:
Detta integritetsmeddelande baseras på Dataskyddsförordningen (GDPR). Om du är föremål för strängare dataskyddslagar, vänligen avstå från att använda denna webbplats och våra övriga tjänster.

ÄNDRINGAR TILL DETTA MEDDELANDE:
Vi kan periodvis ändra detta integritetsmeddelande. Om vi beslutar att ändra vårt integritetsmeddelande, kommer ändringarna att läggas ut på denna sida. Vi rekommenderar därför att du periodvis återbesöker denna sida för att kontrollera ändringar.
Denna Integritetspolicy: ML-201805