Recension om Mantra Linguas Ebooklub

Ni kanske redan känner till att vi just nu erbjuder gratis tillgång till vårt flerspråkiga eboksboksbibliotek för barn fram till 31 augusti 2020? Kontakta amki@mantralingua.com för att få en gratiskod och mer information.

Eva Papathanassiou på EMTAS i Hampshire har skapat ett inlägg som går in i detalj, både på djupet och bredden, om våra flerspråkiga eböcker!

Vi blev så glada att vi genast bad om tillåtelse att översätta inlägget så vi kunde dela med pedagoger, IKT-specialister och föräldrar i Sverige. Det engelska originalet hittar ni här. Svensk version nedan. Obs. att inlägget handlar om det engelska eboksbiblioteket, och att vårt svenska bibliotek ser lite annorlunda ut (videon är på svenska, text på svenska och andra språk, 3 aktiviteter istället för 5, fler språk, just nu färre titlar o.s.v.). Mei Lings hicka som omnämns i inlägget är en av de böcker vi har på japanska även i det svenska eboksbiblioteket! Barnen som omnämns i inlägget benämns under pseudonym. Fotot kommer också från den ursprungliga bloggen.
 
Mantra Linguas ebooklub, ett flerspråkigt bibliotek till hands inom en minut!
I detta inlägg delar Eva Papathanassiou, tvåspråkig assistent på EMTAS i Hampshire, med sig om sin användning av Mantra Linguas flerspråkiga ebooklub.
. . .
Jag blev väldigt upprymd och lättad några månader sedan när jag öppnade min mejl på jobbet och fick se att jag blivit erbjuden tillgång till ett program som faktiskt är ett eboksbibliotek! Upprymd för att jag, som tvåspråkig assistent, vet att alla former av modersmålsanvändning, redskap och resurser kan vara otroligt användbara och viktiga som stöd för barn som har ”EAL” (engelska som andraspråk), så de kan bli delaktiga i läroplanen. Lättad, eftersom detta rika och mångfaldiga bibliotek skulle finnas till hands varsomhelst, närsomhelst, på under en minut, utan att behöva ta sig till vårt huvudkontor för att hämta en resurs eller behöva be en kollega att skicka mig något på stört.

Nu kommer jag kortfattat presentera detta redskap som finns tillgängligt som app (ladda ned från Google Play eller App Store), och även som URL på laptops och datorer. Sedan delar jag två exempel på hur jag har använt redskapet och varför jag fortfarande är så entusiastik om det.

Mantra Linguas eboksbibliotek är ett tvåspråkigt, interaktivt bibliotek som ger dig tillgång till över 550 böcker på 42 språk. Böckerna grupperas utifrån språk och genre. De flesta är fiktiva böcker och folksagor för barn i förskoleåldern upp till ungefär årskurs 4. Det underbara med just detta bibliotek är att varje ebok har både text och berättarröst på två språk, och olika extrafunktioner. Du kan till exempel skapa och dela anteckningar på varje sida, du kan överstryka ett ord eller använda en penna för att rita, skriva eller sudda ut varsomhelst på sidan. Du kan ibland också klicka runt för att lyssna på de olika ljuden som finns på uppslaget, vilket gör böckerna väldigt spännande och roliga särskilt för yngre barn.

De flesta av böckerna har en video av sagan på engelska och aktiviteter för att vidare utveckla ordförråd och läsförståelse, som bildkort, sätt orden på plats, matcha par, ordna bilderna, och videoobservationer. Som ni kommer få höra längre ner tyckte jag aktiviteterna var väldigt användbara, både för EAL-elever och mig själv, särskilt för att få barn att slappna av och känna sig mer självsäkra, bygga en bra relation med barn, och för att få grepp om deras läsnivå på modersmålet.

Första gången jag använde det flerspråkiga biblioteket var förra hösten, när jag hälsade på i en förskola för att träffa och stödja en elev från Rumänien i förskoleklass, Alexandru, som var nyanländ i Hampshire. En viktig del av mitt jobb är att skriva en grundprofil för EAL-eleven genom att sammanföra viktig information om barnet, deras personlighet, områden som kan vara problematiska, föregående utbildning, deras läskunnighet i modersmålet och deras kunskaper i engelska när de börjar skolan (detta tillsammans med deras lärare). När man delar samma språk och kultur blir det enklare att skapa denna första elevprofil. Men när man inte delar barnets första språk blir det mer komplicerat eftersom man inte har samma förståelse och omedelbara förbindelse som när man delar samma bakgrund. Jag pratar inte rumänska så jag behövde använda alla redskap och resurser som fanns för att utföra mitt jobb, men framför allt för att eleven och jag själv skulle lära känna varandra bättre och kunna skapa en relation som byggs på tillit. Efter en kortfattad matlagningsaktivitet med hans klass var det dags för mig att lära känna Alexandru bättre, och få grepp om hans läskunnighet. Mantras flerspråkiga eboksbibliotek kom till hjälp, och efter två minuter hade jag 8 böcker framför mig som Alexandru kunde välja på. Alexandru verkade bekväm med surfplattan, och han tog den glatt för att utforska själv. När han såg böckernas titlar på rumänska sken hans ögon: han valde boken ”Följ med till parken/Hai să mergem în parc”, och vi började båda utforska boken på en gång.
 
Alexandru nuddade ivrigt de olika bilderna och lyssnade på den rumänska berättarrösten och de olika ljuden på uppslagen, illustrationer av en park med barn som lekte med sina familjer. Sakta läste han några av meningarna på sitt modersmål och lyssnade på boken och på mig när jag läste samma meningar på engelska, medan han pekade på bilderna och nuddade dem för att lyssna på de olika ljuden. Vi gick vidare till aktiviteterna på de sista sidorna och tittade på de tvåspråkiga glosorna med bilder från boken, där man kan lyssna på, och läsa orden, på båda språk. Alexandru hade möjlighet att lära sig några nya engelska ord, lära mig några på rumänska, och rätta mitt uttal och under tiden blev han lyckligare och mer avslappnad och engagerad. Han skrev även några av orden med stora bokstäver på sitt modersmål så jag kunde se hans skrivkompetens, som verkade stämma överrens med hans ålder och tidigare skolgång. Alexandru byggde vidare på sitt ordförråd med de olika lekarna när han satte orden på plats genom att dra dem till rätt plats på bilden, matcha olika bilder med ord, och se om svaren blev rätt. Denna ebok gjorde det möjligt för mig att prata informellt med Alexandru, och så att vi båda kände oss mer avslappnade lärde känna varandra lite bättre, samtidigt som jag fick chans att utvärdera Alexandrus lyssning, tal, läs- och skrivkunnigheter på hans modersmål (och till viss del engelska).

Ett andra exempel på en situation där jag tog fördel av Mantra Linguas eboksbibliotek var när jag blev ombedd att ta över stödet för en Japansk flicka i årskurs 1 på en annan skola efter en av våra kollegor lämnat teamet. Hinata hade lärt sig att skriva på sitt modersmål på förskola i Japan, och hade börjat på denna skola först under sommarterminen föregående skolår. Skolan hade framgångsrikt tagit vara på Hinatas skrivkunskaper genom olika aktiviteter, och EMTAS (Målsättningsstöd för etniska minoriteter och resande) avdelningen hade redan skickat en tvåspråkig bok till Hinata som hon kunde läsa tillsammans med sina klasskamrater. Hinata verkade rätt blyg när hon behövde prata med sin lärare eller framför klassen, och hon använde enstaka ord eller gester för att kommunicera.

Under ett av mina besök bad Hinatas lärare mig att leda en ”styrd läsningsaktivitet” för gruppen, där Hinata och tre av hennes vänner skulle få möjlighet att läsa och prata om den tvåspråkiga boken ”Mei Lings hicka /メイリンのしゃっくり”, en tryckt version som de fått till låns från EMTAS. Hinata verkade inte vilja läsa högt själv på japanska, men hon läste varje sida tyst för sig själv, och lyssnade förnöjt när de andra i gruppen läste tillsammans på engelska. Det dröjde inte länge förrän Hinata blev mer bekväm och deltog i att läsa lite av texten på engelska. Alla var väldigt imponerade av hennes läskunnighet och berömde henne. Vi pratade om fester och Hinata kunde svara på enkla frågor med enstaka ord genom att använda bokens ordförråd, som ballong, fest, dricka o.s.v. Eftersom jag nyligen upptäckt det flerspråkiga eboksbiblioteket letade jag ivrigt efter några passande böcker på japanska. Jag blev glad när jag hittade Mei Lings hicka även som ebok, och letade snabbt rätt på bokens glosor och fördjupningsaktiviteter. Hinata och hennes klasskamrater satte genast igång med att matcha bilder med ord och sätta orden på plats. Snart var Hinata ännu mer självsäker och kunde visa på sin förståelse genom att nudda, dra runt, och lyssna på frågorna. Hon kom ofta med svaren själv, och slutligen återvände vi till boken och Hinata lyssnade på några stycken på japanska och läste även flera fraser på engelska.

I förra veckan återvände jag till skolan för att följa upp med Hinata. Jag såg fram emot att träffa och stötta Hinata igen och eftersom jag kom ihåg hur roligt Hinata och hennes klasskamrater hade haft med eböckerna och aktiviteterna laddade jag genast ner en till japansk ebok från appen.

Hinata och tre andra barn gick med mig till skolbiblioteket för att läsa den nya eboken, ”Tom och Sofia börjar skolan”. Återigen var Hinata tveksam inför att läsa för oss på japanska, men hon lyssnade glatt på texten på japanska, läste några sidor för sig själv, och resten av gruppen verkade tycka det var roligt att lyssna på berättelsen på ett annat språk och turades om att läsa eller lyssna på engelska. De frågade ofta Hinata saker som ”är det såhär man säger kall på japanska?” och upprepade det sista ordet de hört från den japanska berättaren. Hinata svarade med ”ja” eller ”nej” och hon kunde även svara på en del förståelserelaterade frågor med enstaka ord utan någon tvekan. Efteråt tittade vi på videon av boken och sedan videoobservationerna där man kan visa att man förstått boken genom att svara på flervalsfrågor baserade på vad man just sett. Hinatas självförtroende blev starkare, hon vågade sig på att svara på frågorna genom att nudda svaren på surfplattan, turades om att läsa ett kort stycke av den engelska texten tillsammans med sina kamrater och deltog i de andra aktiviteterna som sätta orden på plats eller att matcha bild och ord.
 
Jag använde anteckningsverktyget för att skriva en kommentar om var och hur Hinata läst i boken, och barnen använde ritverktyget och ritade cirklar runt ord i eboken för att visa på sin läsförståelse. Vi använde överstrykningsverktyget för att markera svårare ord och fraser som ”känna sig välkommen” och gruppen pratade om vad frasen betydde och gav exempel. De hade också möjlighet att lyssna på och läsa definitionen av ordet ”välkommen” på engelska i eboken. Hinata tog glatt del i alla gruppaktiviteter, och utöver lärandet som kom av en ny bok och nyckelfraserna fick hon också möjlighet att visa sin lyssningsförmåga, läskunnighet, och fick öva högläsning med självförtroende inför en liten grupp klasskamrater. Hon lyssnade även på de engelska instruktionerna (som jag läste upp för henne), eller lyssnade på dem som spelats in till aktiviteterna, och följde instruktionerna tillsammans med sina klasskamrater, och verkade stolt när hon svarade rätt. När vi avslutade pratade gruppen om de ”speciella vänner” de hade hemma – husdjur eller leksaker – och Hinata berättade för alla att hennes var en kanin.

Då jag vet hur viktigt det är för EAL-elever att fortsätta använda sitt modersmål både i skolan och i hemmet gav det flerspråkiga eboksbiblioteket, med text och ljud på två språk, interaktiva aktiviteter och animerade berättelser, mig möjlighet att skapa en relation med barn som inte pratar engelska eller grekiska (mitt modersmål), och jag kunde också utvärdera deras modersmål och engelskakunskaper genom sagoberättande, avslappnad konversation, videor och spel. Både Alexandru och Hinata kände sig mer självsäkra och engagerade, och tryggare i att uttrycka sig själva och delta, något som märks mer i gruppsituationer.  

Med sitt stora utbud flerspråkiga böcker är Mantra Linguas eboksbibliotek ännu ett utmärkt redskap för att berika barns lärmiljö genom att använda det språk de växt upp med: detta är av stor vikt för barns självförtroende, självuttryck, demonstration av akademisk kunskap, effektivt och självständigt lärande, och framför allt för att barn ska kunna behålla sin kultur och identitet.