Kulturrådet och Skolverket - högläsning och läroplanen

Kulturrådets bokgåvor till förskolan har nu kommit till sitt slut, men äventyret har bara börjat! Det är ju nu ni i förskolan får chansen att läsa de härliga böckerna tillsammans med barnen, eller ge dem stöd att läsa själva. Kulturrådet har skapat en lärarhandledning tillsammans med Skolverket så ni som lärare kan få ut mer av högläsning med era elever. Handledningen hittar ni här.

Vikten av högläsning betonas även i den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 18. Där skriver Skolverket "Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter." Det står det även att "Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål." 

Hur kan du som lärare alltså använda Mantra Linguas böcker och material för att högläsning och modersmål ska bli en större del av elevernas utbildning? Men PENpal och Klasspennan kan eleverna till exempel lyssna på våra böcker på sitt eget språk vid sidan av svenska. Dessa parallelltexter ger alltså stöd i båda språken, och stärker både svenska och modersmål. Eleverna kan även spela in sig själva med pennorna, och inte bara lyssna utan bli delaktiga i högläsningsprocessen. Vår nya Kamishibaiteater med sagokort och teaterskåp är också ett utmärkt stöd för barnen att själva utveckla sin berättarförmåga, och där kan hela klassen jobba tillsammans som grupp! En annan viktig resurs som även använts inom SFI är våra e-böcker på svenska och andra språk. Unikt för tvåspråkiga e-böcker i Sverige är att vi har både text och ljud på båda språk på varje sida, så inget språk blir dominant, och barnen kan lyssna och läsa medan de växlar så ofta de vill. Läraren kan även följa elevernas utveckling med hjälp av ett statistikverktyg och se vilken elev som läst vilken bok, om eleven gått igenom några av bokens aktiviteter o.s.v.