Friskrivning från ansvar

Informationen på denna webbplats är avsedd enbart i informationssyfte. Informationen tillhandahålls av Mantra Lingua, och medan vi strävar efter att hålla informationen uppdaterad och korrekt ger vi inga föreställningar eller garantier av något slag, varken uttalade eller underförstådda, angående fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet vad det gäller webbplatsen och den information, de produkter, tjänster och relaterat grafiskt material webbplatsen innehåller oavsett ändamål. All tilltro till sådan information sker därför uttryckligen på egen risk.

Under inga omständigheter kan vi hållas ansvariga för förlust eller skada; inklusive, men ej begränsat till, indirekt skada eller förlust; följdskada eller förlust; eller vilken skada som helst till följd av förlorad data eller förtjänst uppkommen från, eller i samband med, användandet av denna webbplats.

Denna webbplats länkar till andra webbplatser utanför Mantra Linguas kontroll. Vi har ingen kontroll över dessa sidors art, innehåll eller tillgänglighet. Förekomsten av länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller ett medhåll av de åsikter som uttrycks genom dem.

Vi arbetar hårt för att webbplatsen ska vara i drift och fungera smidigt. Mantra Lingua Limited tar dock inget ansvar för, och kan inte ses som vållande, ifall webbplatsen temporärt ligger nere p.g.a. tekniska problem utanför vår kontroll.