Klasspenna

Klasspenna

1 400,00 kr
(1 750,00 kr inkl. moms)
 

Klasspennan kallar vi vår nya PENpal som är speciellt anpassad för att användas i klassrum och stora grupper. Denna PENpal behöver inga sladdar eller anslutningar utan fungerar direkt med de Bluetooth-högtalare som medföljer. Använd den för att lyssna på böcker, planscher och egna inspelningar. (Observera att Klasspenna inte är kompatibelt med Chromebooks. Ljudfiler måste överföras från en Windows -dator eller Mac)
Du kan också använda den för att förstärka din egen röst i klassrummet. Instruktioner hittar du under fliken "Ytterligare information".

Vad är skillnaden mellan de olika pennorna? Jo, PENpal kan användas både enskilt och i grupp, och Klasspennan är bäst att använda i grupper, t.ex. klassrum. Båda kan användas för att läsa böckerna vi säljer här på sidan och de har båda en inspelningsfunktion. Klasspennan fungerar bäst med våra talande mattor när du vill kunna lyssna högt utan en massa krångliga sladdar.

 

Artikelnummer:
skuClassroom

Hur man använder Klasspennan
 
Börja med att först sätta igång högtalaren, kolla också innan du gör det att ingen elektronisk apparat är kopplad till Bluetooth redan då högtalaren annars automatiskt kommer koppla sig till den apparaten.
 
Högtalaren kommer att göra ett *plopp* ljud för att visa att högtalaren är på, sedan kommer den göra ytterligare ett ljud för att visa att den håller på att ansluta sig mot en Bluetooth koppling.
 
En blå lampa kommer att blinka för att visa att högtalaren letar efter den närmsta kopplingen.
 
Sätt sedan igång Klasspennan genom att hålla in strömbrytarknappen i 2 sekunder. En lampa kommer att lysa blått ifrån pennan och högtalaren kommer göra ett ljud ifrån sig för att visa att den är nu kopplad till Klasspennan.
 
Klasspennan fungerar precis som PENpal gör: när man nuddar startpilen eller ”hotspotsen” i boken kommer lampan att börja blinka för att visa att den läser av, och sedan kommer högtalaren läsa upp ljudet på sidan/området.
 
Om ljudet är för högt eller för lågt så kan du alltid klicka på + eller – tecknen på pennan eller i högtalaren för att ändra volymen.
 
Pennan fungerar även som en megafon: håll in ’M’ knappen på pennan så lampan lyser rött på Klasspennan, och när du pratar hörs din röst genom högtalaren. Var gärna några meter ifrån högtalaren när du pratar med pennan för att ljudet ska kunna höras klart och tydligt ifrån den.
 
När du är klar med pennan så stänger du av den genom att hålla in strömbrytarknappen tills högtalaren säger ”bye bye” och lampan släcks. Nu är pennan avstängd.
 
Nästa gång du sätter igång högtalaren kommer den alltid att kopplas mot Bluetooth enheten som den senast var kopplad till.
 

Vikt: 
950 g