Återförsäljare och bokhandel

NDIO kultur & kommunikation
Den första Mantraboken i Sverige gavs ut 2001 av biblioteket i Rinkeby: Stadsmusikanterna i Bremen på svenska och somaliska med stöd av Kulturrådet. Karin Sohlgren, barnbibliotekarie i Rinkeby, startade senare företaget NDIO kultur & kommunikation 2006 för att kunna fortsätta ge ut Mantras böcker. Karin har också arbetat för Skolverket med webbsidan Flerspråkighet i Förskolan och medverkat i Bibliotekstjänst Pärlor på svenska. Genom NDIO har de parallellspråkiga böckerna och PENpal nått ut framförallt till svenska förskolor, skolor och bibliotek. Karin föreläser om flerspråkighet och gör workshops på PENpal-tekniken från norr till söder. Hon tilldelades Stiftelsen Abrahams Barns Pris för integration 2016.
Karin Sohlgren är Mantra Linguas svenska huvuddistributör och hela verksamheten inom NDIO kommer inom de närmaste åren stegvis föras över till Mantra Lingua. NDIO finns kvar för kontakter med förskolor, föredrag, workshops m.m.

Andra återförsäljare i Sverige:

Adlibris

BTJ

Läromedia